Webinar: Digitalisering og grønn teknologi

Mandag 31. Mai 2021 avholdt vi i TotalCtrl vårt første webinar om digitalisering og grønn teknologi. Her ønsket vi å gå dypere inn i hvordan det teknologiske landskapet i kommunenorge ser ut i dag og hvorfor digitalisering er utrolig viktig for bærekraftig utvikling i offentlig sektor. Under webinaret delte Charlotte Aschim (Daglig leder, TotalCtrl) og Nam Vo (Prosjektleder, TotalCtrl) sine erfaringer rundt bærekraftig teknologi og arbeidet i kampen mot matsvinn. 

Det teknologiske landskapet i kommuner i dag

Vi har lagt merke til at Norge ligger etter våre naboland Danmark, Sverige og Finland når det kommer til digitalisering og teknologisk utvikling i kommuner. Mange forbinder kanskje ny teknologi med noe som er tids- og ressurskrevende, og er skeptiske til nye ting som de ikke kjenner til. Dette gjør implementering av ny teknologi enda vanskeligere. Vi ser at det er spesielt de mindre kommunene som henger etter  når det kommer til ny teknologi og digitalisering. En undersøkelse gjort av SINTEF med 340 kommuner viser at det er lettere å implementere ny teknologi i de store kommunene enn i de små og mellomstore. Mye av dette kan skyldes mangel på ressurser og kompetanse. 

Utfordringer hos barnehager, sykehjem- og eldrehjem

Vi ser at det er mange eldre mennesker som arbeider ved eldre- og sykehjem. En kan dermed tenke seg at de ikke tar til seg ny teknologi like godt som den yngre generasjonen, og heller vil ha de gamle rutinene som har fungert i alle år. Barnehagene vi har arbeidet med har derimot større kunnskap innenfor miljø og bærekraft. Vi ser at flere barnehager er grønt flagg sertifiserte, miljøfyrtårn-sertifiserte, helsefremmende barnehager, miljøbarnehager og/eller BREEAM sertifiserte. En av grunnene til dette kan være fordi det jobber flere yngre mennesker i barnehagesektoren som ofte holder seg oppdatert med det som foregår i teknologiverdenen. Men selv i barnehager ser vi også utfordringer når det kommer til manuelle rutiner og bruk av penn og papir. Et eksempel på dette ser vi ved bestillingen av mat i barnehager. Her må hver enkelt avdeling sjekke hva de har på lager og skrive ned det de vil trenger, for så at daglig leder samler inn lappene for bestilling. Dette fører ofte til mangel på kontroll noe som igjen fører til at mat kastes…  Dette kunne vært unngått hvis barnehagene hadde bedre kommunikasjon og kontroll på hva som finnes ved de ulike avdelingene. 

Sikre god integrering av teknologiske løsninger i kommunenorge

Basert på vår erfaring fra både private og offentlige aktører som gjennomgår et digitalt skifte, ser vi noen klare likhetstrekk på hva som gjør at det fungerer: 

  1. Det er viktig å alliere seg med en såkalt “Champion”, det vil si en person som er engasjert og har forankringsmyndighet. 
  2. En må sikre at både tid og penger er allokert til det digitale skiftet. 
  3. Planlegging, kartlegging og kommunikasjon er viktig! 

Kommunenorges jobb fremover

FN’s bærekraftsmål blir viktigere for hver dag som går, og har som mål å sikre en fremtid for våre kommende barn og barnebarn. Norge har pålagt kommunene en rekke mål som skal prøves å nås innen 2030, blant annet halveringen av matsvinn. Her ser vi at det er en STOR mulighet for kommunenorge til å ta i bruk digitalisering og grønn teknologi. Det er viktig at kommunene tar initiativ, og bruker de kunnskapsrike bedriftene der ute som gjerne vil hjelpe. 

Etter en stor suksess med dette webinaret vil det i Juni 2021 avholdes et webinar med tema “Den digitale barnehage”.

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.