Manuell varetelling: en tidskrevende og uendelig prosess

Restauranter har varetelling flere ganger i måneden da de får ordre minst en gang i uken. Det manuelle arbeidet er tidskrevende (og ikke minst kjedelig) og de fleste restauranter bruker lenger tid enn de tror på dette.

Restaurantsjefene vi har arbeidet med vil gjerne gjøre hva som helst annet enn varetelling…

Kassetelling

Oppvask 

hva som helst annet enn å gå på lageret å telle varer.

Hvorfor vil de fleste slippe unna den manuelle varetelling i restaurante? 

Vi ser at det er flere grunner til dette.

Mangel på organisering og kontroll

Det å komme inn til et godt organisert matvarelager hvor du vet hvor alle varene du har er, er en ting, men hvem har egentlig manuell kontroll på dette? 

En av grunnene til at manuell varetelling er såpass tidskrevende er at du må organisere, rydde, og gjøre andre ting før du i det hele tatt kan starte med selve varetellingen.
Du må kvitte deg med varer som har gått ut på data, vaske hyller, sortere og gruppere ulike typer varer – alt dette før du i det hele tatt kan starte med selve varetellingen. 

Manglende system på utgående varer

De fleste restauranter vet at FIFO-metoden er viktig for system på varelageret – First In, First Out. Men, dette går lett forbi både servitører, kokker og restaurantledelsen. I en tidspressende bransje som restaurantbransjen, vil en ofte bare ta tak i det første en finner, og glemmer derfor lett dette. Servitører føler kanskje ikke at det er deres jobb eller ser ikke verdien for seg selv ved FIFO. Ledelsen derimot har ikke tid til dette, må hjelpe servitører og kokker i rushtiden eller har andre administrative oppgaver å fokusere på. 

Uansett hvilken grunn det er for at en ikke klarer å følge FIFO, så resulterer dette i at store deler av restauranters varelager havner i søpla, i tillegg til at det gjør varetellingen i stor grad vanskeligere. 

Les mer her om hvordan restauranter kan redusere matsvinn her.

Lite kunnskap hos ansatte

La oss si at du som restaurantsjef har kontroll og organisert varelager godt, og følger FIFO-metoden. Men, du vet at du ikke klarer dette alene. Det er ofte mange nye servitører og ansatte som går ut og inn av restaurantbransjen, dette vil si at det er flere å opplære etter ditt system og dine rutiner.

Prisoppslag

Etter du har organisert varelager og har skrevet ned alt du har på papir, så må du slå opp alle prisene. Du har sikkert flere hundre varer på varelageret og må se over prisen du betalte for hver og en av disse. Dette er også en tidskrevende og manuell jobb. 

Manuelle regneark

Etter organisering, varetelling og prisoppslag – så må alt dette slås inn i et regneark på PCen, manuelt. Dette kan ofte gi flere feiltastinger noe som understreker hvorfor manuell varetelling er såpass hardt og tidskrevende. 

Tidskrevende kalkuleringer og analyser

Videre så må du også se på tallene for din restaurant og forstå hva disse tallene betyr. Bruker kanskje kokken litt for mye av noen varer? Har noen varer forsvunnet? Bestiller du for mye av noe som fører til matsvinn? 

Og videre må hele prosessen gjentas igjen….

Varetelling er en tidskrevende og uendelig prosess som kan forbedres ved hjelp av digitale løsninger. Les mer her om hvordan Horeca bransjen kan digitalisere sitt varelager og effektivisere drift. 

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.