Vi er stolte av å kunne dele at vi har lansert nye varetelling funksjonaliteter i TotalCtrl mobil-appen. Det er utviklet for å dekke behovene dine enda bedre og sørge for en mer effektiv varetelling, sånn at du og dine kollegaer kan bruke mindre tid på å sjekke varelageret og fokusere på det som betyr mest – å gjøre deres kunder fornøyde.

Egen seksjon for varetelling

Vi har lagt til en ny seksjon der du kan se alle dine pågående og ferdige varetellinger på ett sted. Du kan enkelt få tilgang til den fra appens meny nederst.

New stock count section in TotalCtrl mobile app

Mulig å avbryte og gjenoppta en varetelling

Om du trenger å motta en vareleveranse eller bruke appen til noe annet mens du teller varelageret, så er det ikke noe problem. Det er nå mulig å gå inn og ut av varetellingen på en brukervennlig måte i TotalCtrl appen.

Du kan nå telle flere varelager samtidig

Enten du bare vil telle spesifikke produktkategorier (som kjøtt eller meieriprodukter) eller hele varebeholdningene dine samtidig og se det i én rapport – så kan du det nå!

TotalCtrl mobile app - stock count report and screen where users can pick inventories to count

Varetellingen kan gjennomføres av flere personer samtidig

Flere personer kan nå delta i samme varetelling og telle varer samtidig. Noe som gjør det mulig å jobbe sømløst sammen, dele arbeidsmengden og redusere tiden som trengs for å fullføre varetellingen.

Mer effektiv arbeidsflyt

Bytt enkelt mellom ferdigtelte og utellede varer. Sjekk ut flere varer fra lager samtidig, filtrer varer etter type lager eller kategori og mye mer.

Rapportering har blitt enklere

Når du er ferdig med en varetelling, genererer TotalCtrl automatisk en rapport. Du kan dele den med teamet ditt eller noen andre som trenger å se den.

TotalCtrl mobile app - stock count report sharing

TotalCtrl hjelper hoteller og restauranter med å øke effektiviteten og redusere kostnadene ved å automatisere manuelle oppgaver og gjøre lagerdata, analyser og rapporter tilgjengelig, for å kunne ta bedre beslutninger.

Om du er interessert i å bruke TotalCtrl på ditt hotell eller restaurant, ta kontakt med oss så hjelper vi deg. Teamet vårt er tilgjengelig for å svare på spørsmål og hjelpe deg med å komme i gang med TotalCtrl.

 

 

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

An inventory management system can help a hotel reduce costs in several ways:

 • Reduce food and beverage waste: With an inventory management system, hotels can track the usage of items in their inventory and avoid overstocking. This can help reduce waste and save money by ensuring that the hotel only orders what it needs.
 • Reduce manual labor: An inventory management system can automate many inventory-related tasks, such as delivery control, issue reporting, stock count, and checking price variations, and expiry dates. This can reduce the need for manual labor and free up staff time for other tasks.
 • Optimize purchasing: An inventory management system can help hotels optimize their purchasing by keeping track of inventory levels and price variations while providing an overview of turnover time and purchasing needs. This can help hotels avoid stockouts and reduce the cost of rush orders.
 • Improve forecasting: An inventory management system can provide hotels with real-time data on inventory levels, usage, and trends. This information can help hotels forecast demand more accurately and make more informed decisions.
 • Prevent theft and loss: An inventory management system can help hotels prevent theft and loss by providing real-time visibility into inventory levels and usage. This can help hotels identify and address issues quickly before they become a bigger problem.

Overall, implementing an inventory management system can help hotels reduce costs and improve efficiency by optimizing inventory levels, digitizing manual processes, and providing real-time data for informed decision-making.

TotalCtrl is an inventory management system that has proven to give good results for hotels and restaurants. We can help your business become more efficient and profitable, with our inventory management technology. 

Contact us

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

How we live is being transformed in many ways by sustainable practices. And it has become even more evident in the food industry. The Financial Times reports that an estimated one-third of the food produced globally ends up as food waste. This contributes to greenhouse gas emissions and other forms of overconsumption and surplus. It is no surprise, then, that a zero-waste philosophy is spreading across Europe and other regions, calling on restaurants to avoid adding to this issue. As a result, food establishments are being encouraged to adopt more sustainable practices such as generating less waste and using renewable resources.

So without further ado, here are three sustainable habits that restaurants need today:

Sourcing produce from small businesses

More restaurants are sourcing ingredients from smaller suppliers, such as local farmers and fishermen. There are many benefits to getting food locally. Not only is produce cheaper for restaurant owners, but it is also often more flavorful and easier to obtain. It provides a better marketing opportunity as people generally gravitate towards restaurants that show their ingredients are locally sourced or farm-to-table.

Septime in Paris, France, is one such restaurant sourcing from small businesses. Their seafood comes from a supplier that sources purely from small-scale fishermen that use sustainable methods to prevent overfishing. The restaurant also ensures that every part of the animal is used when buying meat — a win-win situation for both the cattle rancher and the restaurant itself. It is especially important for restaurants like Septime to use inventory management tools to ensure a good balance and sufficient supply without overstocking.

Improve inventory management processes

Operating sustainably is not always easy. Newer businesses often encounter these challenges in the early stages, and restaurants are no exception. Ben Horowitz covers how to overcome these challenges in his book The Hard Thing About Hard Things, which talks about the hard-hitting facts of starting, running, and succeeding in business. This is especially true during the pandemic as restaurants are trying to adopt a more sustainable approach.

For food establishments, starting with one’s resources is crucial, which is why improving your inventory management processes matters. Not only does it help food waste reduction, but you can also plan and allocate your produce more efficiently. Inventory solutions should also be automated and intuitive since businesses are expected to provide stellar service quickly. TotalCtrl gives you a real-time view of what’s in your inventory at any given time while providing data to streamline restaurant operations. These solutions make it easier to function sustainably, even with the struggles of running a business during this time.

Use leftover ingredients

Food waste is a huge issue in the culinary scene, and one restaurant that has actively found ways to solve this is Rest in Oslo. It deliberately uses imperfect produce and misshapen vegetables to save what would be considered waste at grocery stores. However, it’s important to use tools to measure just how long your food will last. TotalCtrl does this by controlling inventory based on expiry date data. It helps kitchens prioritize the right raw cooking materials. Restaurants can use this software to prevent food waste using a more accurate monitoring system, making the establishment more sustainable.

Whether your restaurant focuses on preventing food waste or installing tools like solar panels, sustainable habits should be maintained over the long run. A little bit of effort now can make a big difference later, and your customers will be taking part in a greater effort to save the environment for a more sustainable future.

Written by Aliyah Beatrice Clay
Exclusive for totalctrl.com

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

Horeca bransjen krever en stor jobb fra hotelldirektører og restaurantsjefer for å sikre lønnsomhet og effektiv drift. Dette er en utrolig stor og viktig oppgave. Covid 19 situasjonen i kombinasjon med krevende kunder og en varierende arbeidsstyrke krever at en optimaliserer driften for å sikre at virksomheten er lønnsom. 

Vi har arbeidet med flere restauranter, og ser utfordringer når det kommer til lagerstyring og kontroll av denne. Derfor har vi utviklet en løsning som digitaliserer og effektivisering manuelle rutiner. Løsningen optimaliserer ikke bare driften til restauranter, men de sparer også penger, reduserer CO2 emisjoner og forebygger matsvinn. Med vårt digitalt lagerstyringssystem vil restaurantene:

 1. Få total kontroll over matvarelageret til enhver tid

Det er på tide å bli kvitt bruken av penn og papir da det finnes effektive og tidsbesparende løsninger for varetelling. Med TotalCtrl vil restauranter få en digital oversikt over alt de har på varelager. De kan da se hva de har, hvor varene er og når de går ut på dato. 

 1. Spare tid ved et automatisert restaurantsystem

De fleste restauranter vet ikke hvor mye tid de bruker på det manuelle arbeidet ved varetelling. Med TotalCtrl slipper restauranter det manuelle arbeidet og kan enkelt laste opp ordrene til systemet. Da kan en se når en leveranse kommer og hva den inneholder. I tillegg kan telefonen brukes til å oppdatere matvarelageret fra hvor som helst. 

 1. Data for bedre mathåndtering

Med TotalCtrl får restauranter data for økt lønnsomhet. En kan enkelt se hva som går inn og ut av matvarelageret i tillegg til å kunne planlegge ordrene bedre. Det gis også analyser på hvilke varer som er dyrest og prisvariasjoner. 

 1. Ukentlige rapporter på varer som snart utløper

Med et dårlig systematisert varelager er det lett å miste kontrollen over når varene utløper på dato. Med TotalCtrl sin løsning vil restauranter få varslinger på når varene snart utløper og unnslippe at det blir kastet. 

Les mer om løsningen vår for restauranter her og book en demonstrasjon om løsningen. 

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

Det kastes 417 000 tonn mat i Norge, noe som tilsvarer 20.7 milliarder kroner og 1.26 millioner tonn klimagassutslipp. Vi bruker av jordens ressurser for å produsere mat, og opp mot ⅓ av dette går i søpla. Matavfall avgir store mengder metan og karbondioksid, noe som fører til økende klimagassutslipp. Dette påvirker også samfunnet vi lever i. Hver og en av oss har innvirkning på mengden mat som kastes, men myndighetene og kommunene har også makten til å endre hvordan vi håndterer matavfallet på. 

Det europeiske rammeverket for avfall omfatter store mål for å forbedre matavfall hos forbrukere og i næringslivet. Dette omfatter blant annet deg som forbruker, kommuner og restauranter. Videre har vi også FNs bærekraftsmål 12.3 som sier at vi skal halvere verdens matsvinn innen 2030. 

Men, hva kan vi gjøre i dag for å nå bærekraftsmålene og følge retningslinjene? 

Resirkulere avfall

Det er nødvendig at vi sørger for riktig gjenvinning av matavfall i kommuner. Matavfall og rester kan gjøres om til bioenergi under spaltningsprosessen. Det er derfor viktig med et godt samarbeid mellom selskaper som håndtere matavfall for å sikre at alle de organiske restene gjøres om til bioenergi. 

Vi må lære mer og spre ordet

Det er flere aktører der ute som har bred kunnskap om matsvinn og bærekraft. Det er derfor kritisk at samfunnet og spesielt skolene skaper bevissthet rundt dette. 

Samarbeid mellom myndigheter og matindustri

Matindustrien står for 46% av kastet mat. Det er derfor viktig med samarbeid mellom industrien og myndighetene. Regjeringen kan gjennomføre endring ved å sette mål og innføre lover og regler. Et viktig aspekt her er at det finansieres støtte til innføring av bærekraftig teknologi og støtte initiativ fra næringslivet. 

Les mer om digitalisering i offentlig sektor her.

Matsentraler

Matsentraler samler inn mat fra blant annet dagligvarebutikker. Dette lagres på et lager og oppbevares her eller gis bort så fort som mulig dersom det er mat med kort utløpsdato. Matsentraler donerer mat til hjelpeorganisasjoner eller leverer matpakker til mennesker som trenger dette. 

Introdusere varelagersystemer i næringslivet og det offentlige

Den største bidragsyteren til matsvinn er det offentlige. Eksempelvis så står skoler og barnehager for 12% av matsvinnet i offentlig sektor. Dette kan i stor grad reduseres ved å implementere en programvare som egner seg for lagerstyring til den aktuelle virksomhet.

Med TotalCtrl kan vi sammen ta et stort steg mot målet om å halvere matsvinn innen 2030 og ha en reell innvirkning på miljøet.

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

Restauranter har varetelling flere ganger i måneden da de får ordre minst en gang i uken. Det manuelle arbeidet er tidskrevende (og ikke minst kjedelig) og de fleste restauranter bruker lenger tid enn de tror på dette.

Restaurantsjefene vi har arbeidet med vil gjerne gjøre hva som helst annet enn varetelling…

Kassetelling

Oppvask 

hva som helst annet enn å gå på lageret å telle varer.

Hvorfor vil de fleste slippe unna den manuelle varetelling i restaurante? 

Vi ser at det er flere grunner til dette.

Mangel på organisering og kontroll

Det å komme inn til et godt organisert matvarelager hvor du vet hvor alle varene du har er, er en ting, men hvem har egentlig manuell kontroll på dette? 

En av grunnene til at manuell varetelling er såpass tidskrevende er at du må organisere, rydde, og gjøre andre ting før du i det hele tatt kan starte med selve varetellingen.
Du må kvitte deg med varer som har gått ut på data, vaske hyller, sortere og gruppere ulike typer varer – alt dette før du i det hele tatt kan starte med selve varetellingen. 

Manglende system på utgående varer

De fleste restauranter vet at FIFO-metoden er viktig for system på varelageret – First In, First Out. Men, dette går lett forbi både servitører, kokker og restaurantledelsen. I en tidspressende bransje som restaurantbransjen, vil en ofte bare ta tak i det første en finner, og glemmer derfor lett dette. Servitører føler kanskje ikke at det er deres jobb eller ser ikke verdien for seg selv ved FIFO. Ledelsen derimot har ikke tid til dette, må hjelpe servitører og kokker i rushtiden eller har andre administrative oppgaver å fokusere på. 

Uansett hvilken grunn det er for at en ikke klarer å følge FIFO, så resulterer dette i at store deler av restauranters varelager havner i søpla, i tillegg til at det gjør varetellingen i stor grad vanskeligere. 

Les mer her om hvordan restauranter kan redusere matsvinn her.

Lite kunnskap hos ansatte

La oss si at du som restaurantsjef har kontroll og organisert varelager godt, og følger FIFO-metoden. Men, du vet at du ikke klarer dette alene. Det er ofte mange nye servitører og ansatte som går ut og inn av restaurantbransjen, dette vil si at det er flere å opplære etter ditt system og dine rutiner.

Prisoppslag

Etter du har organisert varelager og har skrevet ned alt du har på papir, så må du slå opp alle prisene. Du har sikkert flere hundre varer på varelageret og må se over prisen du betalte for hver og en av disse. Dette er også en tidskrevende og manuell jobb. 

Manuelle regneark

Etter organisering, varetelling og prisoppslag – så må alt dette slås inn i et regneark på PCen, manuelt. Dette kan ofte gi flere feiltastinger noe som understreker hvorfor manuell varetelling er såpass hardt og tidskrevende. 

Tidskrevende kalkuleringer og analyser

Videre så må du også se på tallene for din restaurant og forstå hva disse tallene betyr. Bruker kanskje kokken litt for mye av noen varer? Har noen varer forsvunnet? Bestiller du for mye av noe som fører til matsvinn? 

Og videre må hele prosessen gjentas igjen….

Varetelling er en tidskrevende og uendelig prosess som kan forbedres ved hjelp av digitale løsninger. Les mer her om hvordan Horeca bransjen kan digitalisere sitt varelager og effektivisere drift. 

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

Det er flere grunner til å være smartere når det gjelder å fullt utnytte maten vi kjøper ? Vi må alle bli bedre på å bruke restene våre. Med dette gir vi deg 10 tips om hvordan du bruker restene dine og unngår matsvinn:

 1. Ha en plan

Når du planlegger måltider, tenk på hva som kan lages ut av restene dine. Dette kan spare deg for både tid og penger. Når du for eksempel koker grønnsaker, kan du lage mat nok til at det ikke bare holder til dagens måltid, men også til en suppe eller pastarett senere i uken.

 1. Porsjoner og lagre maten smart

Mange matvarer kommer i store pakker. Det er dermed viktig at du lærer hvordan du lagrer dette på en best mulig måte. Det kan være smart å fryse gjenstander som brød, tortillas og pita. Når det gjelder rester fra middager eller lunsj, kan du lagre dette i glassbeholdere (både gjenbrukbare og bærekraftige), slik at du kan se hva som er inni. For å fryse restene dine, kan du bruke zip-loc poser som du merker med dato og hva den inneholder.

 1. Enkel salat

Kokte grønnsaker, biter av ost, biff, reker eller kylling kan blandes med salatblader, paprika, agurk eller hva du måtte ønske, sammen med din favorittdressing til en frisk salat.

 1. Alternativ til kompost

Som et alternativ til kompost, kan du oppbevare grønnsaksrester i en pose med glidelås i fryseren. Dette kan tines og legges i en gryte med vann. La den stå i 2 timer, sil – så får du en god grønnsakskraft.

 1. Fra middag til lunsj

Dette sparer både tid og penger i en travel hverdag. Plasser en porsjon fra middagen i en matboks og bruk den til lunsj dagen etter.

 1. Se på rester som ingredienser

Restene dine kan brukes i mange forskjellige retter. Hvis du blander kokte grønnsaker med en boks tomater, kan du lage en deilig vegetarsaus til pasta.

 1. Gammelt brød?

Bland rester av urter og brød i matprosessoren din for å lage brødsmuler, og frys dem. Bruk som topping for stekt ost, eller så kan du tilsette ost og lage en topping for sopp.

 1. Restedag

Har du mange rester som samler seg i kjøleskapet i løpet av uken? Dediker en dag i uken hvor du forplikter deg til å “tømme” kjøleskapet ditt.

 1. Suppe

Du kan lage en suppe av de ekstra grønnsakene du har fra et tidligere måltid. Ha de i en blender med tre kopper grønnsak/kyllingbuljong, og varm suppen opp. Tilsett litt krydder og topp med pesto eller krutonger.

 1. Ikke handle i store mengder

Å handle alle matvarer på en dag kan være praktisk, men denne handlemetoden fører til mer matsvinn. Prøv å unngå å kjøpe mer mat enn du trenger. I stedet for store handleturer i dagligvarebutikken, har heller hyppige turer noen dager i uken. Husk å bruke opp all maten du kjøpte den siste handleturen før du kjøper inn mer dagligvarer. Lag også en liste over matvarer du trenger å kjøpe, og hold deg til denne listen. Dette vil hjelpe deg med å redusere matsvinn og spare penger.

Og ikke minst, du kan lage en pizza av nesten hva som helst?

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

Mandag 31. Mai 2021 avholdt vi i TotalCtrl vårt første webinar om digitalisering og grønn teknologi. Her ønsket vi å gå dypere inn i hvordan det teknologiske landskapet i kommunenorge ser ut i dag og hvorfor digitalisering er utrolig viktig for bærekraftig utvikling i offentlig sektor. Under webinaret delte Charlotte Aschim (Daglig leder, TotalCtrl) og Nam Vo (Prosjektleder, TotalCtrl) sine erfaringer rundt bærekraftig teknologi og arbeidet i kampen mot matsvinn. 

Det teknologiske landskapet i kommuner i dag

Vi har lagt merke til at Norge ligger etter våre naboland Danmark, Sverige og Finland når det kommer til digitalisering og teknologisk utvikling i kommuner. Mange forbinder kanskje ny teknologi med noe som er tids- og ressurskrevende, og er skeptiske til nye ting som de ikke kjenner til. Dette gjør implementering av ny teknologi enda vanskeligere. Vi ser at det er spesielt de mindre kommunene som henger etter  når det kommer til ny teknologi og digitalisering. En undersøkelse gjort av SINTEF med 340 kommuner viser at det er lettere å implementere ny teknologi i de store kommunene enn i de små og mellomstore. Mye av dette kan skyldes mangel på ressurser og kompetanse. 

Utfordringer hos barnehager, sykehjem- og eldrehjem

Vi ser at det er mange eldre mennesker som arbeider ved eldre- og sykehjem. En kan dermed tenke seg at de ikke tar til seg ny teknologi like godt som den yngre generasjonen, og heller vil ha de gamle rutinene som har fungert i alle år. Barnehagene vi har arbeidet med har derimot større kunnskap innenfor miljø og bærekraft. Vi ser at flere barnehager er grønt flagg sertifiserte, miljøfyrtårn-sertifiserte, helsefremmende barnehager, miljøbarnehager og/eller BREEAM sertifiserte. En av grunnene til dette kan være fordi det jobber flere yngre mennesker i barnehagesektoren som ofte holder seg oppdatert med det som foregår i teknologiverdenen. Men selv i barnehager ser vi også utfordringer når det kommer til manuelle rutiner og bruk av penn og papir. Et eksempel på dette ser vi ved bestillingen av mat i barnehager. Her må hver enkelt avdeling sjekke hva de har på lager og skrive ned det de vil trenger, for så at daglig leder samler inn lappene for bestilling. Dette fører ofte til mangel på kontroll noe som igjen fører til at mat kastes…  Dette kunne vært unngått hvis barnehagene hadde bedre kommunikasjon og kontroll på hva som finnes ved de ulike avdelingene. 

Sikre god integrering av teknologiske løsninger i kommunenorge

Basert på vår erfaring fra både private og offentlige aktører som gjennomgår et digitalt skifte, ser vi noen klare likhetstrekk på hva som gjør at det fungerer: 

 1. Det er viktig å alliere seg med en såkalt “Champion”, det vil si en person som er engasjert og har forankringsmyndighet. 
 2. En må sikre at både tid og penger er allokert til det digitale skiftet. 
 3. Planlegging, kartlegging og kommunikasjon er viktig! 

Kommunenorges jobb fremover

FN’s bærekraftsmål blir viktigere for hver dag som går, og har som mål å sikre en fremtid for våre kommende barn og barnebarn. Norge har pålagt kommunene en rekke mål som skal prøves å nås innen 2030, blant annet halveringen av matsvinn. Her ser vi at det er en STOR mulighet for kommunenorge til å ta i bruk digitalisering og grønn teknologi. Det er viktig at kommunene tar initiativ, og bruker de kunnskapsrike bedriftene der ute som gjerne vil hjelpe. 

Etter en stor suksess med dette webinaret vil det i Juni 2021 avholdes et webinar med tema “Den digitale barnehage”.

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

Working in grocery stores during our studies, we became worried for the future. We witnessed tremendous amounts of food being wasted every day.

Together we started our company, TotalCtrl, with the goal of developing a digital tool that would help fight food waste while saving our customers time and money. It all started with the intention of helping grocery stores, as that was where we had first-hand experience with food waste, but after learning more about food waste we found that most of the food waste happened at the consumer level. According to research, you and I were to blame for enormous amounts of fully edible food being wasted every year. 40-50% of all food that is wasted is wasted by households, you, and me. And the reason for this is that we lack control over our inventory, we forget to use the food before it expires, we buy double, and it is a hazel using time to get better control and to be creative in regard to how to utilize existing items in recipes.

After extensive market research we found that the consumer was extremely interested in having a solution that would notify them prior to expiry dates, give them recipes based on inventory and digitize their kitchen. They were interested in this if it helped them save time and money. If it also helped reduce food waste, that would be a bonus, but not something the consumer was so concerned about – in late 2017. Charlotte learned how to code via YouTube and created a prototype of the solution and had it tested by over a 100 people. They loved it.

For us, TotalCtrl, it did not make sense to build such a solution for consumers as it would not make financial sense. So we sent out cold emails to all the online retailers in Norway. I think, at that time, it was about 12 players in the market. The second biggest online retailer in Norway, Handleriet.no, said: yes, this is something we would like to be part of. Together we formed the requirement of the Handleriet.no app.

It was a success. Handleriet.no was happy and TotalCtrl had proven that the technology worked. The solution got a lot of attention and was also ranked as one of the most innovative digital retail solutions, alongside Amazon and Walmart by Retail Insider, but despite increased revenue, Handleriet.no had to close shop in August 2019. Running an online retailer in Norway is hard, and the costs to big to handle. This meant the end of the Handleriet.no app, but not the end of TotalCtrl.

The goal moving forward is to scale the TotalCtrl Home solution globally, ensuring that all consumers plan better, use and purchase food smarter.

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

I en barnehage er det kun en ting som er viktigst, barna. Men gjennom de 1-5 årene i barnehagen, får egentlig barna den fulle utviklingen de har muligheten å nå?

Flere studier viser til at barns hjerner utvikler forbindelser raskere de første fem årene enn på noe annet tidspunkt i livet. Dette er tiden da grunnlaget for læring, helse og atferd gjennom livet blir lagt. Barn blir født klare til å lære, og hjernen deres utvikler seg gjennom bruk.

Hva er grønn teknologi?

Grønn teknologi fokuserer hovedsakelig på å løse flere av de største utfordringene i vårt samfunn. De vanligste eksemplene på dette er sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer. Her i TotalCtrl, har vi fokus på det miljømessige innenfor dette. I barnehager, sykehjem, restauranter og i hjemmet har vi fokus på digitalisering og automatisering av tidkrevende oppgaver som vil hjelpe å løse problemet med matsvinn, og som i følge av dette løse en stor del av problemet med CO2 utslipp.

Hvordan kan dette fremme barns utvikling?

Det vi i TotalCtrl tror vi alle kan være enige om, er at barna er fremtiden. Så hvis vi klarer allerede i tidlig alder å lære de gode matvaner som den beste måten å oppbevare, bruke og handle mat på, vil dette hjelpe i voksenlivet, og ikke minst hjelpe både det framtidige samfunn og miljø.

Hvordan kan TotalCtrl hjelpe din barnehage?

TotalCtrl leveres med smarte funksjoner som gir deg total kontroll over matvarelageret. Bare importer fakturaen du får fra leverandørene dine, sjekk levering og registrer det du bruker. Verktøyet holder automatisk oversikt over prisvariasjoner, gir deg sanntids varekontroll og varsler deg før maten utløper. 

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD