Hvordan nå bærekraftsmålene?

Det kastes 417 000 tonn mat i Norge, noe som tilsvarer 20.7 milliarder kroner og 1.26 millioner tonn klimagassutslipp. Vi bruker av jordens ressurser for å produsere mat, og opp mot ⅓ av dette går i søpla. Matavfall avgir store mengder metan og karbondioksid, noe som fører til økende klimagassutslipp. Dette påvirker også samfunnet vi lever i. Hver og en av oss har innvirkning på mengden mat som kastes, men myndighetene og kommunene har også makten til å endre hvordan vi håndterer matavfallet på. 

Det europeiske rammeverket for avfall omfatter store mål for å forbedre matavfall hos forbrukere og i næringslivet. Dette omfatter blant annet deg som forbruker, kommuner og restauranter. Videre har vi også FNs bærekraftsmål 12.3 som sier at vi skal halvere verdens matsvinn innen 2030. 

Men, hva kan vi gjøre i dag for å nå bærekraftsmålene og følge retningslinjene? 

Resirkulere avfall

Det er nødvendig at vi sørger for riktig gjenvinning av matavfall i kommuner. Matavfall og rester kan gjøres om til bioenergi under spaltningsprosessen. Det er derfor viktig med et godt samarbeid mellom selskaper som håndtere matavfall for å sikre at alle de organiske restene gjøres om til bioenergi. 

Vi må lære mer og spre ordet

Det er flere aktører der ute som har bred kunnskap om matsvinn og bærekraft. Det er derfor kritisk at samfunnet og spesielt skolene skaper bevissthet rundt dette. 

Samarbeid mellom myndigheter og matindustri

Matindustrien står for 46% av kastet mat. Det er derfor viktig med samarbeid mellom industrien og myndighetene. Regjeringen kan gjennomføre endring ved å sette mål og innføre lover og regler. Et viktig aspekt her er at det finansieres støtte til innføring av bærekraftig teknologi og støtte initiativ fra næringslivet. 

Les mer om digitalisering i offentlig sektor her.

Matsentraler

Matsentraler samler inn mat fra blant annet dagligvarebutikker. Dette lagres på et lager og oppbevares her eller gis bort så fort som mulig dersom det er mat med kort utløpsdato. Matsentraler donerer mat til hjelpeorganisasjoner eller leverer matpakker til mennesker som trenger dette. 

Introdusere varelagersystemer i næringslivet og det offentlige

Den største bidragsyteren til matsvinn er det offentlige. Eksempelvis så står skoler og barnehager for 12% av matsvinnet i offentlig sektor. Dette kan i stor grad reduseres ved å implementere en programvare som egner seg for lagerstyring til den aktuelle virksomhet.

Med TotalCtrl kan vi sammen ta et stort steg mot målet om å halvere matsvinn innen 2030 og ha en reell innvirkning på miljøet.

Media Kit

Here is a complete Media Kit with different versions of our logo, banners, style guides and our products sneak peeks.

DOWNLOAD

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.